termo

Wszystkie szkoły i przedszkola, które zajmują budynki stanowiące własność gminy, przejdą termomodernizację.

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole „Piątka”, Przedszkole „Jacek i Agatka”, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół w Czerwonce, Zespół Szkół w Kobułtach, Zespół Szkół w Węgoju, Społeczne Szkoły w Bredynkach i Borkach Wielkich zostaną poddane remontowi. Również Urząd Miejski doczeka się termomodernizacji.
Projekty: „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec” złożony  przez Gminę Biskupiec i „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec” złożony przez Zakład Nieruchomości Lokalowych zostały wybrane przez zarząd województwa do dofinansowania unijnego w ramach konkursu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. Pierwszy projekt wart jest 10 milionów zł, drugi – ponad 6 milionów, z czego ponad 13 mln zł to właśnie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Wyniki konkursu zarząd ogłosił 29 września. Na 96 złożonych, a 57 przyjętych do realizacji wniosków, projekty z Biskupca zajęły kolejno 1 i 14 miejsce.
Początek prac nad realizacjami projektów spodziewany jest jeszcze w tym roku.