jacek 2018

26 stycznia podpisano umowy dotyczące termomodernizacji szkoły w Kobułtach oraz biskupieckich przedszkoli: „Piątki”, „Jacka i Agatki” i „Bajki”.


Wykonawcą prac będzie firma JL Jarosław Lewiarz Sp. z o.o. z siedzibą w Piątnicy Poduchownej. Wartość projektów to 3,74 mln zł.
Termin realizacji umów został określony do dnia 30 listopada  2018 r. Przypomnijmy, że na podpisanie umów czekają jeszcze: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu, Gimnazjum nr 1 w Biskupcu, Zespół Szkół w Węgoju, Społeczne Szkoły w Bredynkach i Borkach Wielkich. Podpisane są już umowy na termomodernizacje w Zespole Szkół w Czerwonce, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu oraz w Urzędzie Miejskim.
Projekty: „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec” złożony przez Gminę Biskupiec i „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec” złożony przez Zakład Nieruchomości Lokalowych zostały wybrane przez zarząd województwa do dofinansowania unijnego w ramach konkursu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. Pierwszy projekt wart jest 10 milionów zł, drugi – ponad 6 milionów, z czego ponad 13 mln zł to właśnie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Prace w Szkole Podstawowej w Kobułtach wyceniono na 700 tys. zł i polegać będą na:
•    wykonaniu docieplenia ścian zew. płytami styropianowymi - 652m2
•    dociepleniu stropodachu płytami styropianowymi klejonymi do stropu zabezpieczonymi siatką - 390m2
•    dociepleniu stropu nad piwnicami płytami styropianowymi klejonymi do stropu zabezpieczonymi siatką - 390m2
•    dociepleniu fundamentów płytami styropianowymi - 258m2
•    modernizacji oświetlenia wewnętrznego, wymiana opraw oświetleniowych na elektrooszczędne
•    modernizacji istniejącej instalacji c.o.

Prace w Przedszkolu Samorządowym „Piątka” wyceniono na 1,2 mln zł i polegać będą na:
•    wykonaniu docieplenia ścian zew. płytami styropianowymi w ilości - 493m2
•    wykonaniu docieplenia ścian zew. płytami z wełny mineralnej w ilości - 309m2
•     dociepleniu stropodachu styropapą  w ilości - 26m2
•    wymianie pokrycia dachowego w ilości - 134m2
•    dociepleniu stropodachu płytami z wełny mineralnej w ilości - 116 m2
•    dwukrotnym pokryciu dachów płaskich papą termozgrzewalną w ilości - 26m2
•    dociepleniu fundamentów płytami z wełny mineralnej w ilości - 356m2
•    wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ilości - 34m2
•    modernizacji oświetlenia wewnętrznego, wymiana lamp na elektrooszczędne,
•    przebudowie istniejącej kotłowni na kotłownię spalającą biomasę
•    modernizacji istniejącej instalacji c.o.
•    dociepleniu posadzek na gruncie

Prace w Niepublicznym Przedszkolu „Jacek i Agatka” wyceniono na 998 tys. zł i będą polegać na:
•    wykonaniu docieplenia ścian zew. budynku płytami styropianowymi gr. 18cm w ilości - 561m2
•    dociepleniu stropodachu włóknami z wełny gr. 23cm w ilości - 425m2
•    dwukrotnym pokryciu papą termozgrzewalną w ilości - 440m2
•    dociepleniu fundamentów - 202m2
•    wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ilości - 12,31m2
•    modernizacji oświetlenia wewnętrznego, wymiana na elektrooszczędne
•    montaży paneli fotowoltaicznych jako wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej
•    modernizacji istniejącej instalacji c.o.

Prace w budynku przedszkola „Bajka” wyceniono na 849 tys. zł i będą polegać na:
•    wykonaniu docieplenia ścian zew. budynku płytami styropianowymi gr. 18cm w ilości - 530m2
•    dociepleniu stropodachu styropapą gr. 23cm w ilości - 240m2
•    dwukrotnym pokryciu papą termozgrzewalną
•    dociepleniu fundamentów - 127m2
•    wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ilości - 69m2
•    modernizacji oświetlenia wewnętrznego, wymiana na elektrooszczędne
•    montażu paneli fotowoltaicznych jako wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej
•    modernizacji istniejącej instalacji c.o.

agatka 2018