19 02 14 bajka

31 października 2019 r. w pełni zakończono realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”.

Projekt „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec” dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach Osi 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
Opis projektu:
Termomodernizacja dotyczyła budynków:
- Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – budynku przedszkola „Bajka” przy ul. Ludowej 5,
- Niepublicznego Przedszkola „Jacek i Agatka”, ul. Poznańska 3,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnwgo nr 1 – budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. A. Mickiewicza 8,
- Szkoły Podstawowej nr 3, ul. B. Chrobrego 15,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 „Piątka”, al. Niepodległości 19,
- Urzędu Miejskiego, al. Niepodległości 2,
- Szkoły Podstawowej w Czerwonce,
- Szkoły Podstawowej w Kobułtach.

Zakres przeprowadzonych prac:
• docieplenie ścian, stropodachów, dachów, stropów nad piwnicą, podłogi w piwnicach, stropu pod poddaszem, podłogi na gruncie, stropu zewnętrznego,
• wymiana okien, okien-luksfery, montaż nawiewników, okna witrażowe–fasada szklana,
• wymiana drzwi zewnętrznych,
• modernizacja instalacji CWU, wymiana kotła węglowego na gazowy,
• wymiana instalacji CO, grzejników oraz zastosowanie zaworów termostatycznych,
• modernizacja inststalacji CO, wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy, wymiana źródła ciepła na kocioł opalany biomasą (w wybranych budynkach),
• wymiana przewodów rozprowadzających,
• wprowadzenie oświetlenie LED,
• zastosowanie fotowoltaiki.

W ramach projektu zrealizowano następujące cele:
Cel 1: Zmniejszenie energochłonności 8 budynków użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Biskupiec.
Cel 2: Redukcja kosztów bieżącego utrzymania 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych będących w zasobach Gminy Biskupiec.
Cel 3: Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Biskupiec.

Korzyści z realizacji projektu:
- niższe koszty eksploatacyjne,
- lepsza efektywność energetyczna budynków,
- poprawa estetyki i wyglądu budynków,
- czystsze środowisko dzięki zastosowaniu energii odnawialnej,
- niższe koszty eksploatacyjne,
- czystsze powietrze.

EFRR poziom polskie kolor