Stalowy Niebieski Ludzie Moda Męska Post na Facebooku

Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miejskiego w Biskupcu.

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Biskupcu:
  • 43 1020 3541 0000 5302 0260 8172 - pozostałe opłaty: podatki, dzierżawy, pas drogowy, opłata skarbowa, cmentarna, mandat karny, zaświadczenia
  • 16 1020 3541 0000 5802 0324 5800 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dane do przelewu:
 Urząd Miejski w Biskupcu
Al. Niepodległości 2,
11–300 Biskupiec,
PKO Bank Polski S.A.