inkubator

Aktualizacja danych teleadresowych.

Informacje dotyczące Inkubatora Przedsiębiorczości  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w godzinach jego pracy (tj. poniedziałek- 8.00-16.00, pozostałe dni 7.30-15.30).

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Obrębska nr. tel.  897150112.