Inkubator

Sprawdź wyniki naboru uzupełniającego do projektu Warmińsko-Mazurski Startaup Inkubator. 

Lista rankingowa - 20.11.2020 r.

Lista rezerwowa - 20.11.2020 r.