inkubator

Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu oferuje przedsiębiorstwom nową formą wsparcia „Wirtualne Biuro”.

 

Zakładasz działalność i potrzebujesz adresu do rejestracji firmy. Korzystając z biura wirtualnego zyskasz adres siedziby firmy, usprawnisz obsługę biurową i obniżysz koszty prowadzenia działalności. To także świetne rozwiązanie w przypadku firm, które chcą zarejestrować swój oddział w Biskupcu bez potrzeby wynajmowania lokalu. Usługa ta ma na celu usprawnienie obsługi biurowej nowoczesnego przedsiębiorstwa.

W ramach oferty "Wirtualne Biuro" oferujemy:

- możliwość rejestracji firmy pod adresem Inkubatora Przedsiębiorczości w Biskupcu, ul. Armi Krajowej 1, 11-300 Biskupiec;

- skrytkę pocztową na korespondencję przychodzącą oraz e-mailowe powiadamianie o otrzymanej korespondencji pocztowej.

Aby móc skorzystać z usługi "Wirtualne Biuro" należy złożyć formularz w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

Formularz zgłoszeniowy {tutaj}

Regulamin Wirtualnego Biura {tutaj}

Wzór umowy {tutaj}

UWAGA: należy dostarczyć formularz wraz z oświadczeniem oraz podpisanym (za zgodność z oryginałem) przez właściciela firmy KRS lub CEIDG.

Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi "Wirtualne Biuro" wynosi 50,00 zł (netto). Do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

Umowa o świadczenie usługi wirtualnego biura zostaje zawarta na minimum jeden rok!