nabor rachmistrzII

Burmistrz Biskupca ogłasza kolejny otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – nabór do 20 sierpnia.

Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski – Gminny Komisarz Spisowy w Biskupcu ogłasza kolejny otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 12 sierpnia do 20 sierpnia 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu konkursowym {tutaj} oraz w regulaminie {tutaj}.

Do pobrania: FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

nabór uzupeł