spis powszechny os. niepełnosprawne
Spis powszechny nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!
 
 
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Liczy się Każdy, dlatego też pod adresem https://pjm.spis.gov.pl/ zamieszczone zostały pytania spisowe w tłumaczeniu na język migowy. Pod tym adresem można umówić się również na spis z rachmistrzem w PJM.
Udostępniamy osobom ze specjalnymi potrzebami specjalnie dla nich przygotowaną aplikację spisową https://spis.gov.pl/, po kliknięciu w ten link wystarczy już tylko wybrać kolejny link „Wersja dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
Zachęcamy do korzystania z tych możliwości.