CKTiS nieczynne 4

Trwają prace związane z budową nowych placów zabaw na terenie Biskupca.

Budowa placów zabaw i nowoczesne, kolorowe wyposażenie jest możliwe w związku z realizacją przez gminę Biskupiec projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

W ramach projektu kolorowe i w pełni wyposażone place zabaw powstają przy ul. Poznańskiej, przy ul. A. Mickiewicza, przy ul. B. Chrobrego, w parku przy ul. Wiosennej i w parku za budynkiem Biskupieckiego Domu Kultury.

Podjęte w ramach realizacji projektu działania mają na celu kompleksowe rozwiązanie problemu upowszechnienia dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta mieszkańcom obszaru rewitalizowanego, a także pozostałym mieszkańcom Biskupca wywodzącym się z grup defaworyzowanych i zagrożonych marginalizacją. Zagospodarowane treny publiczny z pewnością poprawią estetykę miejską.

W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:

Cel 1: Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Biskupca po roku 2018.
Cel 2: Dostosowanie pomieszczeń i otoczenia budynku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu do potrzeb utworzenia Centrum Kulturalnego po roku 2018.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://archiwum.biskupiec.pl/aktualnosci/3108-nowe-place-zabaw#sigProId5d72ad4e86