Projekt bez tytułu 4

Modernizacja biskupieckiego dworca dobiega końca.

Biskupiecki dworzec odzyskał blask. Budynek został odrestaurowany, a wszelkie prace wykończeniowe zbliżają się ku końcowi. Niebawem miejsce to ponownie będzie tętnić życiem bowiem w obiekcie utworzone zostanie Centrum Zawodowe, w którym znajdzie się baza edukacyjna, czyli miejsce do prowadzenia warsztatów, szkoleń zawodowych wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń. Nie zabraknie także poczekalni dla oczekujących na transport publiczny.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://archiwum.biskupiec.pl/aktualnosci/3216-dworzec-w-nowym-wydaniu#sigProId1286cc3368